• Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
 • Saha araştırmaları yürütüyoruz
 • Bölgedeki farklı hedef gruplara yönelik mevcut durum, sorun ve ihtiyaç analizleri yapıyor, sahadan toplanan veriler ışığında bölge ihtiyaçları ile uyumlu proje, program ve faaliyetler yürütüyoruz.

 • Kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz
 • Bölgedeki insan kaynağını geliştirmeye ve paydaşlarımızın kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler düzenliyor, paydaşlarımıza teknik destek sunuyoruz.

 • Sosyal girişimcilik projelerini destekliyor, başarılı sosyal girişimlerle işbirliği içinde çalışıyoruz
 • Sosyal girişimcilik faaliyetlerini destekliyor, yarattığı sosyal etki ve fayda açısından bölgedeki toplumsal ihtiyaçlara cevap veren sosyal girişimlerle iş birliği içinde çalışıyoruz.

 • Dezavantajlı grupları daha görünür kılan ve gereksinimlerine cevap veren projeleri destekliyoruz
 • Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap veren ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen projeleri destekliyoruz.

 • Yenilikçi eğitim uygulamalarını destekliyoruz
 • Bölgedeki eğitim kalitesini artırmayı, yenilikçi model ve uygulamaları yaygınlaştırmayı ve erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen projeleri destekliyoruz.

 • Çevreci altyapı ve uygulama modellerini destekliyoruz
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştıran, sürdürülebilir uygulama modelleri geliştirerek sosyal fayda yaratmayı hedefleyen projeleri destekliyoruz.

Şu Anda Açık Eğitim Programımız Bulunmamaktadır.

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.