• Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
  1. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Nedir?

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye genelinde 26 alt bölgede  kalkınma ajansları eliyle uyguladığı bir programdır. Program kapsamında dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, sosyal içerme, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına yönelik projeler desteklenebilmektedir.

  1. Programın Hedefi Nedir?

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

  1. Kimlerin Projeleri Desteklenebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının,  kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin sosyal projeleri ve kar amacı güden kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinin program kapsamında desteklenmesi mümkündür.

  1. Proje Hazırlık ve Program Başvuru Süreci Nasıldır?

İzlenebilecek üç yöntem bulunmaktadır. Ajans hâlihazırda tamamlanmış fizibiliteleri veya ön etüd saha çalışmaları ve analizleri kullanarak oluşturduğu proje fikirlerini geliştirerek yararlanıcı olma niteliğini haiz ilgili kuruluşlarla proje teklifi hazırlayarak Bakanlığa sunabilir, proje fikri geliştirme sürecinde duyuru yaparak proje teklifleri alabilir ya da Bakanlık gerekli gördüğü temalarda proje hazırlanması için Ajansa re’sen görev verebilir.

  1. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Öncelikleri Nelerdir?

 

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal İçerme

Sosyal Sorumluluk


Etiketler

Şu Anda Açık Eğitim Programımız Bulunmamaktadır.

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.