• Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan proje Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Toplam bütçesi 3.375.000,00 TL olan proje için Bakanlıkça tahsis edilen kaynak 2.450.000,00 TL’dir. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan projenin hedef kitlesini Nevşehir il merkezinde ikamet eden 18-55 yaş aralığındaki okuryazar ve hane geliri açlık sınırının altında olan işsiz kadınlar oluşturmaktadır.

Proje kapsamında doğal sabun, buklet sabun, tek kullanımlık terlik, bez çanta dikimi, seramik, cam işleme atölyesi gibi üretim ve paketleme atölyeleri kurulacaktır.  Üretim atölyelerinin yanı sıra atölyelerde çalışan kadınların çocuklarının vakit geçirebileceği oyun alanları, kütüphane, etüt merkezi gibi alanlar ve kadınlara eğitim, danışmanlık sağlamaya yönelik ofisler, toplantı ve seminer salonları oluşturulması hedeflenmektedir.  Proje kapsamında dezavantajlı gruplara sağlanan mesleki eğitim ve istihdam olanakları ile bu grupların hem ekonomik ve sosyal imkânların iyileştirilmesi hem de girişimcilik ve teknik kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Projenin hedef grubunu oluşturan kadınlara mesleki becerilerini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenecek, atölyelerde üretilen bu ürünler, belediye bünyesinde kurulan Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. tarafından satın alınacaktır. Böylece hem hâlihazırda istihdamda olmayan kadınlara iş imkânı sağlanacak hem de turizm sektörünün önemli bir ihtiyacı bölge imkânları ile karşılanmış olacaktır.  Projenin uygulama faaliyetleri devam etmektedir.

       

 

 

 

 


Etiketler

Şu Anda Açık Eğitim Programımız Bulunmamaktadır.

İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.